Niuanse BHP i prawa pracy

Zatrudniając się u każdego nowego pracodawcy mamy obowiązek odbyć szkolenie BHP oraz zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi prawa pracy.

Tzw. podróżnicy zawodowi, którzy zmieniają pracodawcę nawet kilka razy w ciągu roku, biorąc udział w tego typu „imprezach” tak często, że z reguły na kolejnych szkoleniach z tego zakresu po prostu przysypiają. A szkoda, bo czasem można usłyszeć nowinki, które nie jednego mogą zaskoczyć.

W niniejszym artykule parę takich ciekawych i mniej oczywistych punktów.

Praca kobiet w ciąży

Kobieta w ciąży może pracować przy komputerze maksymalnie 4 godziny dziennie.

Wynika to z tego, że praca przy komputerze (konkretnie — monitorze komputerowym) przez więcej niż cztery godziny dziennie jest kwalifikowana (według obecnie obowiązującego prawa) jako praca w warunkach uciążliwych. Zatrudnianie kobiet w ciąży do pracy w takich warunkach jest prawnie zabronione.

Kobieta w ciąży może przenosić do 5 kilogramów, a podnosić — do 4 kilogramów.

Oznacza to, że kobiecie w ciąży nie wolno m.in.:

 • przenosić (nawet opuszczać z półki) 5l baniaków z wodą (ponad 5 kg),
 • podnosić dwóch ryz papieru (ponad 4 kg).

Słowo „do” jest tu słowem kluczem, gdyż ustawodawca rozumie to jako zakres niedomknięty. Maksymalnie 4,99 kg lub 3,99 kg, ale już nie 5,00 kg lub 4,00 kg.

Wypadki przy pracy

1. „Podskoczenie” do domu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych:

 • przerywa stosunek pracy
 • nie jest przemieszczaniem się przy pomocy rozsądnie uzasadnionych tras.

Wypadek w takim przypadku nie jest wypadkiem przy pracy.

2. Przemieszczając się z domu do pracy i z pracy do domu pracownik powinien obierać nie najkrótszą ale rozsądnie uzasadnioną trasą:

 • odbiór dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły, basenu itp. lub
 • pojechanie nawet bardzo okrężną trasą, by uniknąć korka,

wyczerpuje tę definicję. Wypadek w takim przypadku jest wypadkiem przy pracy.

3. Działania w miejscu pracy niezgodne z obowiązującym prawem (np. molestowanie) również przerywają stosunek pracy. Ulegnięcie wypadkowi, jako konsekwencji takich działań (np. upadek odepchniętej nachalnej osoby) nie jest wypadkiem przy pracy.

4. Wykonywanie obowiązków pracy za kogoś:

 • umotywowane jedynie wyręczeniem tej osoby, a nie interesem firmy,
 • niezgłoszone lub niebędące poleceniem przełożonego,

i ulegnięcie w takiej sytuacji wypadkowi nie jest wypadkiem przy pracy.

Możemy i powinniśmy pomagać sobie nawzajem, ale o każdym opuszczeniu miejsca pracy przed zakończeniem dnia pracy oraz o każdym wykonywaniu obowiązków dodatkowych bezpośredni przełożony musi zostać poinformowany, właśnie po to, by ewentualny wypadek w trakcie mógł zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy.

5. Wypadek podczas delegacji lub podróży służbowej, w sytuacjach niewykluczonych:

 • czynnikami specjalnymi, np.:
  • przebywaniem pod wpływem alkoholu,
  • rażącym naruszeniem obowiązków pracowniczych,
  • rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • czynnikami opisanymi powyżej,

jest również wypadkiem przy pracy.

Ważne jest to, że przepis obejmuje cały okres przebywania na delegacji, co oznacza, że np.:

 • poślizgnięcie się na w samolocie lub na lotnisku, po spożyciu drinka w trakcie lotu,
 • spożywanie alkoholu, w trakcie delegacji, wieczorem i wypadek w takim stanie,

mogą zostać udowodnione jako wydarzające się pod wpływem alkoholu i wówczas nie kwalifikują się jako wypadki przy pracy.

Zachowania aspołeczne

Artykuł 100., paragraf 2., punkt 6. Kodeksu Pracy mówi, że:

Pracownik jest obowiązany w szczególności: (…) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

I tu uwaga, bo zasady współżycia społecznego są bardzo szeroko rozumiane. I obejmują między innymi: przeklinanie, głośne słuchanie muzyki, grubiańskie zaczepki, oglądanie wulgarnych treści i materiałów, niedbanie o własną higienę oraz o porządek na biurku, niekulturalne zachowywanie się oraz wiele, wiele innych.

Wszystkie tego rodzaju działania — jeśli pracodawca udowodni ich aspołeczny charakter lub negatywny wpływ na pozostałych zatrudnionych — są podstawą nie tylko do zwolnienia, ale wręcz do zwolnienia dyscyplinarnego.

Niuanse BHP i prawa pracy

Zostaw komentarz